Saint-Valentin

I * sans farine I ** sans amandes I